uslovi iznajmljivanja

 • Cijene su u eurima sa uračunatim PDV-om;
 • Vozilo se može dati u najam samo vozaču sa najmanje 22 godine starosti i 2 godine vozačkog iskustva;
 • Minimalna dužina najma je 24 časa, kašnjenje u vraćanju vozila od 59 minuta se ne naplaćuje, a preko 60 minuta do 24 sata se zaračunava dodatni dan najma;
 • Preuzimanje i vraćanje vozila se vrši na lokacijama Tuzi - Podgorica Office, Podgorica Aerodrom ili Tivat Aerodrom;
  Korisnik mora rezervisati vozilo na najmanje 3 dana u slučaju da želi obaviti preuzimanje ili vraćanje vozila na lokaciji Tivat Aerodrom;
 • Plaćanje se može vršiti u gotovini, na žiro račun AL AWWAL D.O.O. ili kreditnim karticama akreditovanim od strane AL AWWAL D.O.O.;
 • Depozit je obavezan - kreditna kartica ili gotovina u iznosu koji odredi AL AWWAL D.O.O.;
 • U cijenu je uključeno obavezno osiguranje protiv odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima;
 • U cijenu nije uračunat dnevni dodatak za kasko osiguranje i osiguranje od rizika krađe, ukoliko to nije ugovorom o najmu izričito naznačeno, a koje se može koristiti prema važećem cjenovniku;
 • Ugovoreni dnevni dodatak za kasko osiguranje Korisniku obezbjeđuje sledeća prava:

  Za štetu na vozilu nastalu bez krivice Korisnika, Korisnik se u cjelosti oslobađa odgovornosti;

  Ukoliko je vozilo ukradeno sa originalnim ključem ili orginalnom saobraćajnom dozvolom odnosno ukoliko ne prijavi krađu MUP-u i obezbijedi njihov zapisnik, Korisnik je dužan nadoknaditi AL AWWAL D.O.O. štetu u iznosu 100 % vrijednosti novog vozila;
 • Kasko osiguranje ne podrazumijeva osiguranje od štete pričinjene pod dejstvom alkohola, droge i drugih opojnih sredstava, vožnje bez važeće ili oduzete vozačke dozvole, kao i kada se u vozilu nalazilo više lica od broja registrovanih sjedišta;
 • Gorivo i pranje vozila plaća korisnik, osim u slučaju da vrati oprano vozilo i sa istom količinom goriva koju je preuzeo.
  Usluga po ovom osnovu naplaćuje se u iznosu od 10 Eura, uvećana za cijenu goriva, odnosno za cijenu pranja vozila;
 • U slučaju gubljenja ključeva ili saobraćajne dozvole, korisnik je dužan AL AWWAL D.O.O. nadoknaditi štetu u iznosu od 1.000 eura;
 • Oštećenje pneumatika i alata se naplaćuje po važećem cjenovniku AL AWWAL D.O.O.;
 • Za vrijeme trajanja zakupa, AL AWWAL D.O.O. ne snosi nikakvu odgovornost za kršenje odredbi Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima od strane Korisnika niti nadoknađuje troškove eventualne opravke guma, putarinu i slično;
 • Sva međusobna prava i obaveze precizno su regulisana Ugovorom o najmu koji se potpisuje prilikom preuzimanja vozila.

Kako rezervisati?

Rezervišete putem mejla na ammar.krnic@rentacar-for.me, putem formulara ili pozivom na +382 67 400 700

Kilometraža? service

Neograničena kilometraža se podrazumijeva za teritoriju Crne Gore.
Ukoliko se vozilom prelazi granica Crne Gore, ukupna kilometraža pređena na svim teritorijama uračunata u cijenu najma je 200 km po danu. Kilometri koji se pređu preko uračunatih, obračunavaju se od 0.10€ za C1, Opel Corsa i Punto Evo, 0.20€ za Toyota Auris,Renault Megane, Opel Astra, Fiat 500L, a po 0.30€ za Passat CC i Citroen C5

Cijena iznajmljivanja

Citroen C1 Manual od 27 eur/dan.
OPEL Corsa Manual od 37 eur/dan.
OPEL Corsa Automatic od 37 eur/dan.
OPEL ASTRA 1.4 automatic od 39 eur/dan.